Szabályzat


Kijelentem, hogy az Adrenalin Plus Kft. cég drótköteles akadálypályáját és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (beülő, heveder, karabinerek, csiga, sisak), melynek értéke 1100 Ron, (azaz ezer-száz Ron), Szovátán, az Adrenalin Plus Kalandpályán saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére. (A felszerelést a megadott időn belül csak egy személy használhatja – 130 óra.)

Tudomásul veszem, hogy ezeknek az akadálypályáknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályát.

Ezeket a követelményeket az Adrenalin Plus Kft. munkatársai által betanított módon használom, melyeket a kötelező gyakorló pályán sajátítok el.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok!

Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályát, és emiatt magamban vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt okozok, az Adrenalin Plus Kft nem vonható felelősségre. Csak abban az esetben merül fel az Adrenalin Plus Kft. felelőssége, ha a sérülés a felszerelés (beülő, heveder, karabiner, kantár, csiga, sisak) és/vagy a pálya rendeltetésszerű használatából adódik,

Csak a testmagasságomnak megfelelő pályákat használom!
Amennyiben a szabályokat nem tartom be, tudomásul veszem, hogy azonnal le fognak menteni, amiért 15 Ron-t fizetek be a pénztárba a belépődíjon felül. A megkezdett (extra) félórákat távozásom előtt a pénztárban rendezem.